1
Ȋn calitate de consumator al gazelor naturale, vǎ revine obligaţia sǎ efectuaţi:
 
  • verificarea tehnicǎ a instalaţiei de gaze și a centralei termice o datǎ la maximum 2 ani
  • revizia tehnicǎ a instalaţiei de gaze o data la maximum 10 ani

Ȋn caz contrar, operatorul sistemului de distribuţie are dreptul de a sista alimentarea la finalul termenului de valabilitate pentru a menţine siguranţa în exploatare.
2
Ȋn cazul în care termenul de valabilitate a verificǎrii/reviziei expirǎ în viitorul apropiat puteţi efectua inspecţia tehnicǎ cu WIROM beneficiind de 25% reducere.
Reducerea se aplicǎ numai dacǎ veţi contracta unul dintre abonamentele RELAX pentru cea de-a doua inspecţie tehnicǎ necesarǎ în 2 ani.
3
Orice verificare/revizie ce beneficiazǎ de reducerea de 25% presupune încheierea unui abonament ce include serviciul ce urmeazǎ a fi efectuat în viitorul apropiat.

De exemplu, dacǎ trebuie sǎ efectuaţi verificarea centralei termice în perioada imediat urmǎtoare, pentru a beneficia de reducerea de 25% a acesteia trebuie sǎ contractaţi abonamentul RELAX Extra, care include și verificarea centralei termice de peste 2 ani.
4
Ȋn cazul în care aţi efectuat verificarea sau revizia de cur?nd și doriţi sǎ contractaţi unul dintre abonamentele noastre puteţi  contracta abonamentul dorit și achita la urmǎtoarea facturǎ de consum o sumǎ mai mare pentru a ajunge la zi cu rata abonamentului.
4
Rata aferentǎ fiecǎrui abonament este afișatǎ pe factura lunarǎ de consum.